επάσχολος

επάσχολος
ἐπάσχολος, -ον (Μ)
απασχολημένος σε κάτι, καταγινόμενος με κάτι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”